Słowo

αδελφους

(1 - 20) z 39

znaleziono łącznie 108 razy w 107 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 39 razy w 39 wersetach, w Septuagincie 69 razy w 68 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady