Słowo

αδελφω

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 53 razy w 52 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 39 razy w 39 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady