Słowo

αδελφων

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 95 razy w 91 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 75 razy w 71 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady