Słowo

αι

(1 - 20) z 132

znaleziono łącznie 1093 razy w 882 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 151 razy w 132 wersetach, w Septuagincie 940 razy w 748 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady