Słowo

αιγυπτον

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 100 razy w 100 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 91 razy w 91 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady