Słowo

αιγυπτω

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 113 razy w 109 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 107 razy w 103 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady