Słowo

αιμα

(1 - 20) z 42

znaleziono łącznie 239 razy w 212 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 43 razy w 42 wersetach, w Septuagincie 196 razy w 170 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady