Słowo

αιματι

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 51 razy w 51 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 31 razy w 31 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady