Słowo

αιματος

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 111 razy w 99 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 35 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 76 razy w 68 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady