Słowo

αις

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 58 razy w 56 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 45 razy w 43 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady