Słowo

αιτεισθε

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 5 razy w 4 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady