Słowo

αιωνα

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 289 razy w 272 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 33 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 256 razy w 240 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady