Słowo

αιωνας

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 55 razy w 54 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 14 wersetach, w innych pismach 8 razy w 8 wersetach.

Przekłady