Słowo

αιωνιον

(1 - 20) z 44

znaleziono łącznie 116 razy w 113 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 45 razy w 44 wersetach, w Septuagincie 70 razy w 68 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady