Słowo

αιωνος

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 164 razy w 151 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 138 razy w 126 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady