Słowo

αιωνων

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 33 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady