Słowo

ακαθαρτος

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 72 razy w 61 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 71 razy w 60 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady