Słowo

ακαθαρτω

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 10 razy w 10 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady