Słowo

ακοη

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 29 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 19 razy w 18 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady