Słowo

ακουει

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 21 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady