Słowo

ακουειν

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 43 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 18 razy w 18 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady