Słowo

ακουετε

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 29 razy w 28 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady