Słowo

ακουσαι

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 56 razy w 55 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 39 razy w 38 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady