Słowo

ακουσαντες

(1 - 20) z 51

znaleziono łącznie 63 razy w 62 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 51 razy w 51 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 11 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady