Słowo

ακουσας

(1 - 20) z 36

znaleziono łącznie 53 razy w 51 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 36 razy w 36 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 15 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady