Słowo

ακουσατε

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 112 razy w 73 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 103 razy w 64 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady