Słowo

αληθεια

(1 - 20) z 40

znaleziono łącznie 100 razy w 95 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 44 razy w 40 wersetach, w Septuagincie 56 razy w 55 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady