Słowo

αληθειαν

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 68 razy w 67 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 43 razy w 42 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady