Słowo

αληθειας

(1 - 20) z 42

znaleziono łącznie 71 razy w 70 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 43 razy w 42 wersetach, w Septuagincie 27 razy w 27 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady