Słowo

αληθινος

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 21 razy w 21 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 11 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady