Słowo

αληθως

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 36 razy w 34 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 15 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady