Słowo

αλλ

(1 - 20) z 304

znaleziono łącznie 526 razy w 477 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 316 razy w 304 wersetach, w Septuagincie 203 razy w 166 wersetach, w innych pismach 7 razy w 7 wersetach.

Przekłady