Słowo

αλλα

(1 - 20) z 325

znaleziono łącznie 508 razy w 451 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 335 razy w 325 wersetach, w Septuagincie 166 razy w 119 wersetach, w innych pismach 7 razy w 7 wersetach.

Przekłady