Słowo

αλληλους

(1 - 20) z 64

znaleziono łącznie 75 razy w 72 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 67 razy w 64 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 6 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady