Słowo

αλλην

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 18 razy w 18 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 5 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady