Słowo

αλλο

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 18 razy w 18 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady