Słowo

αλλοι

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 35 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 4 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady