Słowo

αλλος

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 34 razy w 33 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady