Słowo

αλλω

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 13 razy w 10 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady