Słowo

αμαρτια

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 83 razy w 77 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 35 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 46 razy w 45 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady