Słowo

αμαρτιαν

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 85 razy w 82 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 58 razy w 56 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady