Słowo

αμαρτιας

(1 - 20) z 55

znaleziono łącznie 262 razy w 239 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 58 razy w 55 wersetach, w Septuagincie 204 razy w 184 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady