Słowo

αμαρτιων

(1 - 20) z 33

znaleziono łącznie 74 razy w 74 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 33 razy w 33 wersetach, w Septuagincie 40 razy w 40 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady