Słowo

αμαρτωλων

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 39 razy w 38 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 26 razy w 26 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady