Słowo

αμην

(1 - 20) z 125

znaleziono łącznie 156 razy w 130 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 151 razy w 125 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady