Słowo

αναστας

(1 - 20) z 36

znaleziono łącznie 72 razy w 66 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 36 razy w 36 wersetach, w Septuagincie 36 razy w 30 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady