Słowo

αναστασα

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 4 razy w 3 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 1 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady