Słowo

αναστηναι

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 16 razy w 16 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady