Słowo

ανδρα

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 174 razy w 162 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 145 razy w 134 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady