Słowo

ανδρας

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 174 razy w 168 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 151 razy w 146 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady